Drukuj
Kategoria: Biblioteka
Odsłony: 2497

Udostępnianie książek i innych materiałów informacyjnych:

Dbałość o jakość i aktualność zbiorów oraz ich wzbogacanie:

Tworzenie warunków do samodzielnego wyszukiwania informacji i korzystania z nich:

Wdrażanie uczniów do aktywnego korzystania z biblioteki szkolnej:

Udział biblioteki szkolnej w podnoszeniu w jakości pracy szkoły:

Biblioteka szkolna miejscem cichej pracy i realizacji zainteresowań

Organizacja różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

Współpraca z uczniami nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekarzami:

Rzetelne prowadzenie dokumentacji bibliotecznej i stała troska o estetykę biblioteki szkolnej i jej zbiory

Utrzymanie ciągłego procesu komunikacji:

Sprawdzanie skuteczności działań biblioteki poprzez udział uczniów: