Szkoła Podstawowa w Chojnie
63-921 Chojno 6a       telefon/fax (65) 547 87 16

Serdecznie witamy na naszych stronach internetowych!

Statut Kalendarium Osiągnięcia Samorząd Klub Europejski Kadra Warto wiedzieć

Działalność Klubu Europejskiego

  w roku szkolnym 2014/2015

Halloween

  Opiekunki klubu:     Anna Ungeheuer            Anna Werno


powrót

Działalność Klubu Europejskiego

  w roku szkolnym 2013/2014

Dzień Języków Obcych

Dzień Europejski

  Opiekunki klubu:     Anna Ungeheuer            Anna Werno


Sprawozdanie z działalności Klubu Europejskiego

  w roku szkolnym 2012/2013

W ramach działalności Klubu Europejskiego na przeprowadzonych przez siebie zajęciach z języków obcych: francuskiego i angielskiego oraz prowadzonych zajęć dodatkowych zapoznawałyśmy uczniów z tematyką kulturową
oraz poszerzałyśmy wiedzę na temat krajów Unii Europejskiej:

- impreza szkolna: Halloween (przedstawienia, piosenki)
- informacje związane z podstawowymi informacjami na temat wielkiej Brytanii, Stanów zjednoczonych, Australii i Francji
- zwyczaje, święta i obrzędy (Boże Narodzenie, Halloween) Halloween
- życie codzienne - rodzina, szkoła, jedzenie, tradycyjne potrawy i posiłki
- kultura - filmy, bohaterowie komiksów, książek i filmów, muzyka
- stolice - Londyn, Paryż
- projekty - Australia, Francja
- kolędy, piosenki świąteczne i popularne w językach obcych - angielskim i francuskim
- "Polska - moja ojczyzna" projekt w ramach Dnia Europejskiego Dzień Europejski

Największym osiągnięciem Klubu Europejskiego była organizacja Dnia Europejskiego w naszej szkole
propagującego Polskę oraz niektóre kraje Unii Europejskiej: Wielka Brytania, Francja, Włochy.
Uczniowie zaprezentowali swoje kraje, stroje, flagi, pieśni, tańce, przedstawienia muzyczne,
najważniejsze postacie danego kraju, regiony itp.
Odbyła się także degustacja potraw każdego z prezentowanych krajów.

  Opiekunki klubu:     Anna Ungeheuer            Anna Werno


Sprawozdanie z działalności Klubu Europejskiego

  w roku szkolnym 2011/2012

W bieżącym roku szkolnym Klub Europejski przygotował dwie szkolne imprezy.
Są to: Dzień Języków Obcych oraz Dzień Europejski.

W ramach Dnia Języków Obcych przygotowaliśmy:

- wystawę książek obcojęzycznych
- wystawę plakatów promujących naukę języków obcych
- gazetkę związana z językami europejskimi
- piosenki w językach obcych

Dzień Europejski obejmował swoim zasięgiem tematycznym wiedzę o Polsce (dla klas I-III) oraz wiedzę o krajach europejskich: Włoszech, Niemcach i Hiszpanii (dla klas IV-VI). Zorganizowaliśmy quizy wiedzy o poszczególnych państwach, piosenki, wierszyki, gry i zabawy tematyczne. Dzieci wzięły także udział w konkursie plastycznym "Pocztówka z Europy".

  Opiekunki klubu:     Anna Ungeheuer            Anna Werno


Sprawozdanie z działalności Klubu Europejskiego

  w roku szkolnym 2010/2011

W bieżącym roku szkolnym Klub Europejski przygotował dwie szkolne imprezy.
Są to: Dzień Języków Obcych oraz Dzień Europejski.

W ramach Dnia Języków Obcych przygotowaliśmy:

- wystawę książek obcojęzycznych,
- wystawę plakatów promujących naukę języków obcych
- gazetkę związana z językami europejskimi
-piosenki w językach obcych

Dzień Europejski w naszej szkole odbył się pod hasłem: "Poznajmy naszych sąsiadów".
Poszczególne klasy zaprezentowały kraje takie jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Rosja i Ukraina.
Dzieci przedstawiły informacje o swoim kraju, przygotowały flagi i godła, prezentowały tańce, opowieści, ciekawostki, sławne postacie i piosenki. Każda klasa przygotowała gazetkę tematyczną o wybranym kraju, która brała udział w konkursie. Odbyły się także quiz wiedzy o poszczególnych krajach oraz degustacja regionalnych potraw.

W związku z organizowanym przez Klub Europejski Dniem Europejskim nawiązaliśmy kontakt z Fundacją Schumanna, która wsparła nasze przedsięwzięcie poprzez przesłanie nam ciekawych materiałów informacyjnych, ulotek i książeczek,których zestaw otrzymała każda klasa w podziękowaniu za udział w tym europejskim święcie.

  Opiekunki klubu:     Anna Ungeheuer            Anna Werno


Sprawozdanie z działalności Klubu Europejskiego

  w roku szkolnym 2008/2009

W roku szkolnym 2008/2009 Klub Europejski przygotował zabawę andrzejkową - Andrzejki

  Opiekunki klubu:     Anna Biechowiak            Anna Ungeheuer


Sprawozdanie z działalności Klubu Europejskiego

  w roku szkolnym 2007/2008

Praca KE w roku szkolnym 2007/2008 przebiegała sprawnie, spotkania odbywały się regularnie.
Największym naszym przedsięwzięciem było zorganizowanie w listopadzie 2007r. imprezy szkolnej "Halloween"
dla uczniów naszej szkoły, połączonej z dyskoteką oraz licznymi konkursami.
Ponadto zorganizowaliœmy Dzień Europejski pod hasłem : "Wybitni Polacy w dziejach Europy". Każda klasa zajmowała się okreœloną postacią: I - Fryderyk Chopin, II - Mikołaj Kopernik, III - Maria Curie - Skłodowska , IV - Lech Wałęsa, V - Wisława Szymborska, VI - Czesław Miłosz. Klasy przygotowały wspaniałe albumy z sylwetkami wybitnych Polaków oraz krótką prezentację lub przedstawienie danej osoby. Dzień Europejski

Poza przygotowaniami do tych imprez, na spotkaniach klubu zajmowaliśmy się tematami związanymi
z przybliżaniem wiedzy o Unii Europejskiej oraz poznawaliśmy sylwetki sławnych Europejczyków. W zakresie tej pierwszej tematyki opracowaliśmy zagadnienia związane z symbolami UE, jej powierzchnią, językami i religiami.
Z zakresu postaci sławnych Europejczyków, zapoznaliśmy się z portretami Mikołaja Kopernika, Marii Currie-Skłodowskiej, Fryderyka Chopina, Wisławy Szymborskiej, Lecha Wałęsy, Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza.

Ponadto, nawiązaliśmy kontakt z biurem poselskim posła do Europerlamentu Europejskiego Jana Kułakowskiego oraz wstępny kontakt z KE przy Szkole Podstawowej w Lipinach.
Z biura poselskiego otrzymaliśmy zestaw broszur, plakatów, gadżetów związanych z UE.

  Opiekunki klubu:     Anna Biechowiak            Anna UngeheuerSprawozdanie z działalności Klubu Europejskiego

 "Europejskie Orły" w roku szkolnym 2004/2005

Działalność Klubu Europejskiego "Europejskie Orły" w roku szkolnym 2004/2005 skupiła się na krzewieniu wiedzy o kulturze krajów Unii Europejskiej. Za cel przyświecało nam uświadomienie uczniom naszej szkoły, że w kulturze krajów Europejskich istnieją nie tylko różnice, ale też wiele cech wspólnych, jednoczących całą Europę.   Rok szkolny rozpoczęliśmy od adaptacji sali numer 36 na siedzibę Klubu, której do tej pory nie posiadaliśmy. Członkowie Klubu Europejskiego przyczynili się do tego, że to małe pomieszczenie stało się prawdziwą skarbnicą wiedzy o krajach Unii i ich kulturze. Oprócz map i flag państw europejskich wykonanych przez członków klubu z lat poprzednich znalazło się tam miejsce na pamiątki, widokówki zdjęcia związane tematycznie z krajami Unii Europejskiej i ich kulturą. Podobnie jak w zeszłym roku klub zorganizował wycieczkę zagraniczną do państw Unii, na którą pojechało kilku członków klubu. Tym razem skupiliśmy się na dorobku kulturalnym Europy i pojechaliśmy do Drezna - kolebki kultury Europejskiej. Zwiedzając muzeum Zwinger mieliśmy niepowtarzalną okazję podziwiać malarstwo najsłynniejszych malarzy Europejskich - i to w oryginale. Ponieważ wycieczka odbyła się 17 grudnia, czyli krótko przed świętami Bożego Narodzenia udało nam się zrobić pamiątkowe zakupy i skosztować tradycyjne potrawy na jarmarku świątecznym organizowanym w Niemczech w okresie przedświątecznym. Integralną częścią działalności klubu stały się apele poświecone zjednoczeniu państw europejskich. W tym roku skupiając się wątkach jednoczących w kulturze państw Unii zajęliśmy się dorobkiem bajko- i baśniopisarzy europejskich. Przygotowania do apelu "Smoki jednoczą Europę", który odbył się 21 marca rozpoczęliśmy już w styczniu. Najpierw wybraliśmy bohaterów bajek i baśni pochodzących z całej Europy a znanych każdemu dziecku i poprosiliśmy uczniów naszej szkoły o zrobienie ilustracji do tych bajek. Do akcji tej włączyli się również przyszli członkowie naszego klubu czyli uczniowie klas młodszych a wykonane przez nich piękne rysunki zostały wystawione na gazetce, z której uczniowie naszej szkoły mogli się dowiedzieć z jakiego kraju pochodzi znana im bajka. Jednocześnie trwały przygotowania do apelu na który składały się dwa przedstawienia w języku niemieckim : pierwsze to podróż po krainie marzeń i spotkanie z wieloma bohaterami różnych bajek i baśni a kolejne to inscenizacja niemieckiej bajki o "Muzykantach z Bremy" otwierającej cykl "Bajki całej Europy". W kolejnych latach chcemy kontynuować ten cykl przedstawiając baśnie i bajki z innych krajów Unii. Biorący udział w przedstawieniu członkowie klubu nie tylko pięknie wyuczyli się swoich roli w języku niemieckim, ale wykonali również wspaniałe stroje, dzięki którym wszyscy widzowie, jeszcze przed słowami tłumacza, zrozumieli kim oni są i z jakiej bajki pochodzą. Nasz klub "Europejskie Orły" został zaproszony do udziału w konkursie fotograficznym pt. " Pakosław i okolice" organizowanym przez Klub "Troter" działający przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu. Wśród prac składanych do dnia 3 czerwca wyróżniono dwóch uczniów naszej szkoły: Dominika Lorka i Leszka Lorenza.

  Opiekunowie klubu:     Justyna Łakoma            Jarosław Dróżniewicz

  W Szkole Podstawowej w Chojnie poniedziałek 21 mar­ca uczniowie wraz z gronem pedagogicznym uroczyście obchodzili Dzień Wiosny. Rozpoczął się on imprezą pod hasłem „Bajki jednoczą Europę". Dzieci obejrzały inscenizację dwóch bajek w języku niemieckim w wykonaniu swoich kolegów. Organizatorami Dnia Wiosny był Klub Europejski wraz z opiekunem Jarosławem Dróżniewiczem, Samorząd Szkolny z Dorotą Rapior na czele oraz Justyna Łakoma, nauczycielka języka niemieckiego.


Sprawozdanie z działalności Klubu Europejskiego

 „Europejskie Orły"

w roku szkolnym 2003/2004

    Działalność klubu europejskiego „Europejskie Orły" koncertowała się w tym roku na fakcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Klub Europejski ogłosił wśród uczniów naszej szkoły konkurs na najlepsze pytanie dotyczące Unii Europejskiej. Następnie członkowie klubu oraz jego sympatycy przygotowywali się do obchodów Dnia Europejskiego. Uczniowie podzieleni na 16 grup (państwa Unii + Polska) zbierali informacje dotyczące zwyczajów żywieniowych w krajach Unii jak i ich potraw narodowych. Uroczystość związaną z Dniem Europejskim zaplanowano na 30. IV.2004, czyli w przeddzień przystąpienia Polski do Unii. Pytania konkursowe ułożone przez uczniów zostały wykorzystane do przeprowadzenia quizu z udziałem uczniów innych szkół. W piątek 30 kwietnia o godz. 10.00 powitaliśmy 6-osobową drużynę z szkolnego Klubu Europejskiego „Eurotroter" przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu, która miała okazję zmierzyć się z 3 drużynami z naszej szkoły (z klas IV,V,VI). Pozostali członkowie klubu utworzyli stanowiska prezentujące potrawy narodowe krajów Unii. Uczniowie opowiadali o zwyczajach żywieniowych danego kraju, który prezentowali i zapraszali do degustacji potraw. Po koniec uroczystości komisja złożona z nauczycieli wręczyła dyplomy za najciekawsze pytanie i miejsca zajęte w quizie jak i najciekawszą prezentacje potraw.                                                                                                                                                                                Dnia 12 maja kilku członków naszego klubu wyjechało na wycieczkę do Berlina - stolicy najbliższego unijnego sąsiada Polski. Uczniowie zwiedzali zarówno zabytki jak i nowoczesne cuda architektury np. Plac Poczdamski. Niektórzy podziwiali panoramę metropolii z wieży telewizyjnej a chyba każdy zrobił sobie zdjęcie na tle Bramy Brandenburskiej.

Opiekunowie Klubu: Justyna Łakoma, Jarosław Dróżniewicz

 

powrót