Wielkość czcionki:AAA

"O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór.  Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos..."

Hymn Unii Europejskiej "Oda do Radości"

Klub Europejski pod nazwą "Europejskie Orły" powstał z inicjatywy obecnego dyrektora szkoły p. Jarosława Dróżniewicza. Od roku 2008 opiekunkami Klubu były p. Anna Ungeheuer i p. Anna Werno. W roku 2016 opiekunkami Klubu zostały p. Anna Ungeheuer oraz Danuta Pietruszka-Orozco.

Główne cele Klubu:

 1. Zdobywanie podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej. 
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku obywatela Europy.
 3. Określenie miejsca i roli Polski i Polaków Europie.

Główne zadania Klubu:

 1. Zapoznanie z symbolami państw unii.
 2. Zdobywanie wiadomości o poszczególnych państwach. 
 3. Wdrażanie do posługiwania się mapą.
 4. Wprowadzenie w świat kultury innych narodów: zabytki, sławni ludzie, historia.
 5. Poszanowanie odrębności drugiego człowieka, tolerancja wobec różnic między ludźmi, odpowiedni stosunek do innych narodowości.
 6. Zapoznanie z życiem i pracą ludzi w krajach unii.
 7. Kształtowanie świadomości narodowej poprzez prezentację słynnych Polaków.
 8. Ukazywanie piękna ziemi ojczystej w filmach, fotografiach i wycieczkach. 
Herb polski

Czy wiesz, że

 • W tym roku zebrano 2053 kg kasztanów i żołędzi na dokarmianie zwierząt leśnych.

Statystyki

Odsłon artykułów:
124822

Czy wiesz, że

 • W tym roku zebrano 2053 kg kasztanów i żołędzi na dokarmianie zwierząt leśnych.

Bierzemy udział w projektach

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 9.10 - 9.20, 10.05 - 10.20, 11.05 - 11.15, 12.00 - 12.10, 12.55 - 13.05, 13.50 - 14.00