Wielkość czcionki:AAA

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, a w klasach II i III przypomnimy zagadnienia związane z problematyką palenia tytoniu.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

  • Program przeznaczony  jest dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej.
  • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku   dzieci.
  • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.
  • Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH PROGRAMU:

  • Zaj. I-  Co to jest zdrowie ?
  • Zaj. II-  Od czego zależy nasze zdrowie ?
  • Zaj. III-  Co i dlaczego szkodzi zdrowiu ?
  • Zaj. IV-  Co robić , gdy moje życie jest zagrożone ?
  • Zaj. V-  Nie pal przy mnie, proszę !

Program koordynuje p. Iwona Kuśnierek

Herb polski

Czy wiesz, że

  • W tym roku zebrano 2053 kg kasztanów i żołędzi na dokarmianie zwierząt leśnych.

Statystyki

Odsłon artykułów:
106397

Czy wiesz, że

  • W tym roku zebrano 2053 kg kasztanów i żołędzi na dokarmianie zwierząt leśnych.

Bierzemy udział w projektach

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 9.10 - 9.20, 10.05 - 10.20, 11.05 - 11.15, 12.00 - 12.10, 12.55 - 13.05, 13.50 - 14.00