Wielkość czcionki:AAA

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017 do ogólnopolskiego programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”. W programie będą uczestniczyli uczniowie klas czwartych, a w klasach V-VI przypomnimy zagadnienia związane z problematyką palenia tytoniu.

Cel główny programu :

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Cele szczegółowe programu:

 • Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.
 • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
 • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
 • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
 • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.


Struktura Programu:

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych :

 1. Poznajmy się bliżej.
 2. Laboratorium ciała.
 3. Naucz się mówić „NIE”
 4. Znajdź właściwe rozwiązanie.
 5. Uwierz w siebie.

Program koordynuje p. Danuta Smektała

Herb polski

Czy wiesz, że

 • W tym roku zebrano 2053 kg kasztanów i żołędzi na dokarmianie zwierząt leśnych.

Statystyki

Odsłon artykułów:
124820

Czy wiesz, że

 • W tym roku zebrano 2053 kg kasztanów i żołędzi na dokarmianie zwierząt leśnych.

Bierzemy udział w projektach

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 9.10 - 9.20, 10.05 - 10.20, 11.05 - 11.15, 12.00 - 12.10, 12.55 - 13.05, 13.50 - 14.00