Drukuj
Kategoria: Z życia szkoły
Odsłony: 377

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII W NASZEJ SZKOLE JUŻ RUSZYŁA !!!

Nasza szkoła jak co roku przyłączyła się do proekologicznej akcji. Celem tego programu jest zachęcanie uczniów do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i wyrabianie właściwych nawyków i postaw sprzyjających ochronie środowiska naturalnego.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW DO PRZYNOSZENIA ZUŻYTYCH BATERII I WRZUCANIU ICH DO SPECJALNEGO POJEMNIKA STOJACEGO W HOLU SZKOŁY !!!

 

NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO KOSZA NA ŚMIECI!

Baterie to odpady niebezpieczne

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne

PRZECIĘTNIE W JEDNEJ TONIE ZUŻYTYCH BATERII ZNAJDUJE SIĘ: 3 KG RTĘCI, 0,5 KG KADMUORAZ KILKA KILOGRAMÓW NIKLU I LITU.

Ołów - powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię i nadciśnienie tętnicze.

Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe;
u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.

Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.

Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.

Lit –powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także(ze względu na właściwości żrące) skórę człowieka.

 

ZBIERAMY BATERIE I CO DALEJ?

Zużyte baterie i akumulatory stanowią źródło cennych surowców wtórnych. Ich właściwa zbiórka pozwala nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii.

Proces przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów można podzielić na trzy etapy:

zbiórka zużytych baterii i akumulatorów;

sortowanie, np.: na baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe i pozostałe;

przetwarzanie poszczególnych rodzajów na odpowiednie frakcje materiałowe i recykling wyodrębnionych metali w instalacjach.