Wielkość czcionki:AAA

Udostępnianie książek i innych materiałów informacyjnych:

 • indywidualne wypożyczenia uczniom, nauczycielom i rodzicom
 • udostępnienie księgozbioru podręcznego w czytelni
 • wypożyczanie materiałów do pracowni i klasopracowni
 • wypożyczanie materiałów bibliotecznych na różnego rodzaju zajęcia edukacyjne

Dbałość o jakość i aktualność zbiorów oraz ich wzbogacanie:

 • melioracja zbiorów
 • konsultowanie potrzeb czytelników
 • gromadzenie różnorodnych materiałów informacyjnych zgodnie z potrzebami uczniów i planem pracy szkoły
 • zakup nowych materiałów informacyjnych zgodnie z potrzebami czytelników
 • poszukiwanie i korzystanie z różnych form sponsoringu
 • orientacja w ofercie księgarni (również internetowych)

Tworzenie warunków do samodzielnego wyszukiwania informacji i korzystania z nich:

 • wdrażanie uczniów do pracy z książką i innymi dokumentami
 • inspiracje czytelnicze przekazywane w treściach z edukacji czytelniczej (lekcje biblioteczne)
 • rozwój edukacji i kultury czytelniczej poprzez doradztwo i kompetentną konsultację

Wdrażanie uczniów do aktywnego korzystania z biblioteki szkolnej:

 • prowadzenie lekcji bibliotecznych
 • kreatywna opieka nauczyciela bibliotekarza nad korzystającymi z czytelni (porada, rozmowa, fachowa pomoc i inspiracja)

Udział biblioteki szkolnej w podnoszeniu w jakości pracy szkoły:

 • zaangażowanie bibliotekarza w realizację planu pracy szkoły
 • gromadzenie i udostępnianie materiałów oświatowych
 • orientacja i udostępnianie materiałów oświatowych
 • orientacja i realizowanie potrzeb nauczycieli w zakresie metodyki
 • systematyczne wzbogacanie zbiorów bibliotecznych celu podwyższania jakości jej pracy
 • współtworzenie wizerunku szkoły na forum regionu i kraju

Biblioteka szkolna miejscem cichej pracy i realizacji zainteresowań

Organizacja różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

Współpraca z uczniami nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekarzami:

 • wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • wspieranie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym

Rzetelne prowadzenie dokumentacji bibliotecznej i stała troska o estetykę biblioteki szkolnej i jej zbiory

Utrzymanie ciągłego procesu komunikacji:

 • z innymi agendami funkcjonującymi na terenie szkoły oraz wszystkimi klientami biblioteki w celu najskuteczniejszego zaspakajania ich potrzeb i dążeń edukacyjno – wychowawczych

Sprawdzanie skuteczności działań biblioteki poprzez udział uczniów:

 • w konkursach czytelniczych
 • w lekcjach bibliotecznych
 • w pracy aktywu bibliotecznego
Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1455685

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35