Wielkość czcionki:AAA

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 uczniów naszej szkoły ubezpiecza PZU.

  • Suma ubezpieczenia: 12.000 zł
  • Składka roczna:   45,00 zł

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia dzieci w PZU.

Świadczenia podstawowe:
- świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu 12 000 zł.

Świadczenia dodatkowe :
- świadczenie z tytułu kosztów leczenia - 3000 zł
- dieta szpitalna w wyniku NW - 10 zł
- śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia - 1000 zł

Od roku szkolnego 2014/2015 ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków - zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej - jest dobrowolne.

Herb polski

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1455680

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35