Wielkość czcionki:AAA

PROJEKT PROMUJĄCY ZDROWY STYL ŻYCIA „ZDROWA, BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

Prezentowany Projekt Promujący Zdrowy Styl Życia „Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła” jest rezultatem poszukiwań najbardziej skutecznych metod edukacji zdrowotnej. Zespół nauczycieli naszej placówki po wieloletnich doświadczeniach zdecydował się włączyć do swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej bogaty wachlarz systemowy działań w zakresie promocji zdrowia.

O naszym zdrowiu w znacznej mierze decydujemy sami, zależy ono od naszego stylu życia. Niestety, niekorzystne zwyczaje żywieniowe i siedzący tryb życia powodują duże zagrożenie dla naszego zdrowia, a w konsekwencji choroby i krótsze życie. Duże korzyści osiągniemy wprowadzając nawet nieznaczne zmiany w naszym postępowaniu. Poprawa stylu życia będzie najskuteczniejsza poprzez osobiste zaangażowanie całej społeczności szkolnej i dawanie dobrego przykładu. Oczekujemy, że poprzez realizację projektu wdrożymy na stałe zasady zdrowego stylu życia i wykształcimy wśród dzieci i dorosłych właściwe podstawy prozdrowotne.

Cele projektu

 • Propagowanie zasad zdrowego stylu życia.
 • Kształtowanie postawy dbania o zdrowie i środowisko przez członków społeczności naszej placówki.
 • Zachęcanie i przyzwyczajanie do zdrowego stylu życia.
 • Umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 • Budzenie zachwytu otaczającą przyrodą.
 • Kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody i postaw opiekuńczych.
 • Rozwijanie i kształtowanie aktywności ruchowej.
 • Umożliwianie udziału w różnorodnych formach zajęć sportowych.
 • Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i stosowanie zasad racjonalnego żywienia.
 • Przybliżenie istoty uzależnień i wynikających konsekwencji oraz umożliwienie dokonywania właściwego wyboru.
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat zasad higieny w poszczególnych dziedzinach życia człowieka.
 • Wspomaganie w podejmowaniu działań na rzecz higieny osobistej i otoczenia.
 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrażających życiu oraz umiejętności udzielania i korzystania z pierwszej pomocy.
 • Dbanie o higienę układu nerwowego (odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, umiejętność rozmawiania umiarkowanym tonem, unikanie hałasu, umiejętność opanowywania gwałtownych reakcji emocjonalnych)
 • Budzenie świadomości bycia integralną częścią przyrody - poznawanie potrzeb człowieka oraz właściwych sposobów korzystania z jej dóbr (racjonalne gospodarowanie bogactwami naturalnymi, wykorzystywanie naturalnych źródeł energii, segregowanie odpadów i recykling).

 

 

 

 

 

 

Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1400091

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35