Drukuj
Kategoria: Programy i projekty
Odsłony: 3739

PROJEKT PROMUJĄCY ZDROWY STYL ŻYCIA „ZDROWA, BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

Prezentowany Projekt Promujący Zdrowy Styl Życia „Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła” jest rezultatem poszukiwań najbardziej skutecznych metod edukacji zdrowotnej. Zespół nauczycieli naszej placówki po wieloletnich doświadczeniach zdecydował się włączyć do swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej bogaty wachlarz systemowy działań w zakresie promocji zdrowia.

O naszym zdrowiu w znacznej mierze decydujemy sami, zależy ono od naszego stylu życia. Niestety, niekorzystne zwyczaje żywieniowe i siedzący tryb życia powodują duże zagrożenie dla naszego zdrowia, a w konsekwencji choroby i krótsze życie. Duże korzyści osiągniemy wprowadzając nawet nieznaczne zmiany w naszym postępowaniu. Poprawa stylu życia będzie najskuteczniejsza poprzez osobiste zaangażowanie całej społeczności szkolnej i dawanie dobrego przykładu. Oczekujemy, że poprzez realizację projektu wdrożymy na stałe zasady zdrowego stylu życia i wykształcimy wśród dzieci i dorosłych właściwe podstawy prozdrowotne.

Cele projektu