Wielkość czcionki:AAA

Po raz kolejny przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

I. CEL GŁÓWNY:

  • Poprawa sposobu odżywiania młodzieży.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. 
  • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. 
  • Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i  uprawiania aktywności fizycznej. 
  • Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. 

ORGANIZATORZY PROGRAMU: 

  • Główny Inspektorat Sanitarny, 
  • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

SZKOLNI KOORDYNATORZY PROGRAMU: Jacek Lewandowski

Herb polski

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1455682

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35