Drukuj
Kategoria: Programy i projekty
Odsłony: 5526

Po raz kolejny przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

I. CEL GŁÓWNY:

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

ORGANIZATORZY PROGRAMU: 

SZKOLNI KOORDYNATORZY PROGRAMU: Jacek Lewandowski