Wielkość czcionki:AAA

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Ilona Sobota

Zastępca: Barbara Lorenc-Samol

Skarbnik: Daria Wojtyczka

Sekretarz: Patrycja Małecka

 

W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice z trójek klasowych z całej szkoły, którzy zostali wytypowani w każdej klasie. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny.

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły.

Rada Rodziców zajmuję się ciągłym doskonaleniem statusu szkoły i wspomaganiem w realizacji celów i zadań. Zajmuje się także gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł wspierających szkołę. Rada Rodziców ustala i rozplanowuję zagospodarowanie tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze między innymi na:

 • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach
 • Nagrody dla wybitnych uczniów, dyplomy, medale
 • Nagrody książkowe (bon na książkę) dla najlepszych uczniów
 • Wydatki okolicznościowe
 • Zdjęcia
 • Pomoce dydaktyczne

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • Występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
 • Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinie o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli
 • Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestniczyć w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły

Mam nadzieje, że udało mi się przybliżyć Państwu czym zajmuję się Rada Rodziców na terenie szkoły. Dzięki pomocy rodziców i wsparciu finansowym, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci. A także motywować i zachęcać do zdobywania osiągnięć i nagród.

 Zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców na numer konta 04 8674 0009 1300 1270 2000 0020

                                                           Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                                            Ilona Sobota

Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1400044

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35