Wielkość czcionki:AAA

Rada Rodziców

Przewodnicząca – Ewelina Pospiech

Skarbnik – Daria Wojtyczka

Sekretarz – Patrycja Małecka

Szanowni Państwo

Pragnę przybliżyć Państwu czym zajmuje się Rada Rodziców w naszej szkole. Corocznie w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest Rada Rodziców.

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny.

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.
 • Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.

Celem Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in na:

 • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach.
 • Pomoce dydaktyczne.
 • Nagrody dla wybitnych uczniów dyplomy, medale.
 • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów.
 • Wydatki okolicznościowe.

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci. Dzięki Wam szkoła zakupiła dwie tablice interaktywne, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Ewelina Pospiech

Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2021/2022 jest 167 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1094914

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2021/2022 jest 167 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35